Coș

Informații generale Prelucrarea datelor Datele Dumneavoastră Politică de utilizare a cookie-urilor Drepturile Dumneavoastră Datele de contact

Vom utiliza datele cu caracter personal în următoarele scopuri

 

Prestarea serviciului nostru - executare contract

 

Prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite

 • Pentru furnizarea produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția comenzii Dvs.;
 • Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante, acesta include alte servicii care nu sunt incluse în contract, precum și pentru a transmite mesaje privind modificări ale produselor sau serviciilor oferite.

 

Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a factura achiziționarea produselor și serviciilor noastre
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu se poate încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre.

 

Îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim
 

Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre

 • Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate nu sunt date cu caracter personal în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea Dumneavoastră.

 

Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

 

Marketing

 • În calitate de client al societății noastre, dacă vă dați consințământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom trimite buletine informative sau cărți albe, vă vom invita să participați la un studiu sau vă vom informa cu privire la oferte. Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de produse și servicii care au fost achiziționate de la noi.
 • Dacă vă dați permisiunea, vă vom contacta și pentru a vă aduce la cunoștință produsele și serviciile noastre noi
 • Vă vom contacta prin poștă, online, telefonic sau prin notificări de tip „push” prin intermediul aplicațiilor noastre, dacă este cazul
 • Puteți controla permisiunile de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment vizitând secțiunea Setări privind protecția datelor pe site-ul nostru sau prin e-mail. 

 

Publicitate online

 • Pentru a vă transmite materiale publicitare, inclusiv publicitate țintită online în baza utilizării cookie-urilor. Aceasta este cunoscută sub denumirea de publicitate pe bază de interese. Dacă nu doriți prelucrarea niciunor informații prin utilizarea cookie-urilor, verificați secțiunea noastră Cookie-uri de pe site. Aceasta explică modul de a controla și de a refuza folosirea cookie-urilor.

 

Destinatarii/categorii de destinatari

 

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

 

Dacă este cazul, facem schimb de date cu caracter personal cu: 

 • Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ai comandat sau utilizat;
 • Societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele Companiei noastre 
 • Referințe privind creditul, agenții de prevenire a fraudelor sau de acordare de punctaje pentru întreprinderi sau alte agenții de acordare de punctaje pentru credit; De exemplu, în cazul încălcării obligațiilor stipulate în contract în legătură cu durata contractului, plăți sau utilizarea inadecvată a produselor și serviciilor, vom putea să raportăm aceste încălcări către Preventel sau către alte agenții de prevenire a fraudelor sau de profilare financiară
 • Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor;
 • Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;

 

Managementul fraudelor și aplicarea legii

 • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
 • De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

 

Fuziuni și achiziții

Dacă trecem printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă companie, vom comunica informațiile Dvs. către acea organizație, respectiv cu succesorul nostru în drepturi, cu informare Dvs. prealabilă.

 

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Vom stoca informațiile atât timp cât se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele pe perioada existenței unui contract, plus o perioadă de șase ani de la încetarea contractului, acest interval de timp incluzând termenul de prescripție generală, precum și termenul de 5 ani în care se poate efectua control financiar de către autoritățile statului.

 

 

Păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal

Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. 
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.
Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.
Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.
Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând produsele și serviciile noastre.
Puteți alege să dezvăluiți datele Dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.